Gabinet Weterynaryjny 

Dbamy o zdrowie Twoich zwierząt     

Profilaktyczne szczepienia zwierząt są bardzo istotne dla uchronienia ich przed skutkami wielu groźnych schorzeń. Odwiedź nasz gabinet i zaszczep swoje zwierzę przeciwko najbardziej niebezpiecznym chorobom.

Dlaczego należy szczepić psa oraz kota

Zarówno młode jak i dorosłe zwierzęta są narażone na ryzyko rozwoju wielu chorób zakaźnych, wywoływanych najczęściej przez wirusy lub bakterie, którymi mogą zarazić się przez bezpośredni lub pośredni kontakt z innymi osobnikami. Może to doprowadzić do trwałego pogorszenia zdrowia lub nawet do śmierci.

Dla psów najgroźniejszymi chorobami zakaźnymi są nosówka (D), parwowiroza (P), choroba Rubartha (H), leptospiroza (L), para influenza (Pi), zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli (Pb), koronawiroza (CV), wścieklizna (R).

Dla kotów najgroźniejszymi chorobami zakaźnymi są herpeswiroza i kaliciwiroza (tzw. katar koci), panleukopenia, chlamydioza, białaczka kocia, wścieklizna, wirus niedoboru odporności kociej(FIV) i wysiękowe zapalenie otrzewnej (FIP). Przeciwko dwóm ostatnim wymienionym jednostkom chorobowym nie opracowano szczepionek.

Szczepienie młodych psów

Zdrowe szczenięta przez pierwsze tygodnie życia są chronione przez tzw. przeciwciała matczyne otrzymywane z mlekiem. Wraz z wiekiem ich ilość gwałtownie spada i ok. 6 tyg. życia nie stanowią już wystarczającej ochrony przed zakażeniem. W tym czasie powinno zostać przeprowadzone pierwsze szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym. Powtórne szczepienie należy wykonać 3-4 tygodnie później z zastosowaniem szczepionki zawierającej większą ilość antygenów. Trzecie szczepienie wykonuje się w wieku 12-14 tyg. Od 12 tygodnia życia psa obowiązkowe jest zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie dorosłych psów

Zaszczepienie szczenięcia przeciwko chorobom zakaźnym nie gwarantuje odporności na całe życie. Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym powinny być zawsze aktualne.

Szczepienie kotów

Pierwsze szczepienie wykonuje się w 8-10 tygodniu życia, kolejne 3-4 tygodnie po pierwszym. Koty szczepione przed ukończeniem 12-go tygodnia życia powinny być doszczepione w odstępach 2-3 tygodni. Szczepienia przypominające zalecane są co 12 miesięcy. Przed pierwszym szczepieniem przeciwko białaczce kociej (FeLV), powinien zostać wykonany test białaczkowy w celu wykluczenia bezobjawowego nosicielstwa tej choroby (kotów-nosicieli szczepić nie wolno). Szczepienie przeciwko wściekliźnie nie jest u kotów obowiązkowe. Z powodu trybu życia, koty wychodzące, mające większe prawdopodobieństwo kontaktu z wirusem powinny być zaszczepione.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ulotek inf. firm: Merial, Intervet; Produkty Lecznicze Stosowane w Weterynarii wyd. PTF, Warszawa 2006
Szczepienia królików

Króliki należą do zwierząt mało odpornych na choroby, dlatego bardzo ważna jest u tych zwierząt profilaktyka. Ma ona na celu zapobieganie i zabezpieczenie zwierząt przed chorobami.

Najgroźniejszymi chorobami zakaźnymi królików są myxomatoza, chiński pomór królików i pasterelloza.

Szczepienia przeciwko myxomatozie wykonuje się u królików powyżej 4 tygodnia życia, najlepiej wczesną wiosną (zanim pojawią się komary, które są głównymi wektorami choroby). Szczepienia przypominające wykonuje się po 4 miesiącach.

Szczepienia przeciwko chińskiemu pomorowi królików wykonujemy u zwierząt powyżej 6 tyg. życia. Szczepienia te przeprowadzane są bez względu na porę roku a dawki przypominające podaje się w odstępach 8-9 miesięcznych.

Źródło: Chów królików. P. Bielański, S. Niedźwaidek, J. Zając

 
Copyright © 2011,www.rajvet.pl,all rights reserved